Rodrets profil

Rodret är den lilla skolan med det stora engagemanget!

Personal och föräldrar arbetar tillsammans för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra barn att få utvecklas och lära i en stressfri miljö. På Rodret värdesätter vi barnens hälsa utifrån ett helhetsperspektiv, vilket vi tror uppnås via våra ledord rörelse, bra mat, trygghet och kvalitet.

Trygghet:

I hela huset råder en stämning av att "alla barn är våra barn". Hos oss är vägen mellan förälder och pedagog kort: Frågor och funderingar kan ofta få svar på en gång. Det finns alltid tid och alltid någon att prata med.

Föräldrar tar ett gemensamt ansvar för föreningsverksamheten i och med att Rodret drivs som ett föräldrakooperativ. Att vi träffas, jobbar och utvecklar föreningen tillsammans bidrar till en bra stämning och en god anda. Förutom en välskött och omtyckt skola och förskola som alla månar om, skapas en stark gemenskap som visar barnen att vi samarbetar för att uppnå resultat.

Denna gemenskap håller i sig långt efter att barnen har lämnat Rodret.

Konkret innebär det bl a:

 • Storleken på verksamheten gör att alla barn är bekanta med varandra och att alla pedagoger känner alla barn.
 • Det finns tid för alla barn att bli sedda och få den tid de behöver
 • Förskola och skola i samma verksamhet ger en trygghet för syskon, som då har möjlighet att gå längre ihop under samma tak, samt så förenklas övergången från förskola till skola
 • Aktivt arbete mot kränkningar och diskriminering. På Rodret råder nolltolerans – "här kan du vara den du är"

Kvalitet:

Rodrets småskalighet i kombination med att verksamheten drivs som ett föräldrakooperativ ger oss föräldrar stor insyn och möjlighet att påverka kvaliteten på i princip alla områden. Eventuella brister upptäcks snabbt och förändringar/förbättringar kan enkelt implementeras och följas upp.

Vi har många aktiviteter för att stärka gemenskapen mellan barn, pedagoger och föräldrar. 

Konkret innebär kvalitet för oss bl a:

 • Rodret deltar i kommunens kunskapskontroller och varje elev har måldokument från årskurs 1
 • Digitala läromedel är en naturlig del av undervisning på ett förnuftigt sätt
 • Alltid kända vikarier
 • Fantastisk gård och härliga lokaler – charmigt och småskaligt
 • Aktivt arbete för en giftfri skola/förskola. Läs mer
 • Gemensamhetsaktiviteter i form av bl a: Kick off inför nytt läsår, skördefest, Rodretloppet, lucia, jul- och påsklunch, sommaravslutning med picknick och grillning m m.

Ovanstående fyra ledord tror vi ger en bra grund för en fin uppväxt och skolgång. Tillsammans med en väl förankrad värdegrund är det vår förhoppning att Rodret ska ge just ditt barn den plattform för framtiden som han/hon är så väl värd.

För mer information om vår värdegrund

Rörelse:

Vi låter rörelse ta stor plats i vår verksamhet, detta då forskning tydligt påvisar en mängd fördelar med bl a pulshöjande aktivitet. På det här sättet vill vi hjälpa till att förebygga stress, öka inlärningsförmågan samt skapa nyfikenhet och glädje vad gäller rörelse för våra barn.

Konkret innebär det bl a :

 • Rörelsepauser i undervisningen varje dag
 • I förskolan utforskas rörelse i form av massage och yoga för ökad kroppsmedvetenhet
 • Mycket utomhusvistelse med till exempel morgonfritids utomhus
 • Vi promenerar till platser i närområdet även om det finns möjlighet att åka buss. 

Bra mat:

Rodret har en egen kock och köksassistent. Maten tillagas i skolans kök och är näringsriktig med god kvalitet. Närodlade och ekologiska produkter används i hög utsträckning. Måltiderna är noggrant planerade, smakfullt presenterade och ska locka barnen till att äta sunt och varierat. Rodrets hälsoprofil ska avspegla sig på tallriken och vi arbetar mot att bli en sockersmart skola.

Konkret innebär det bl a:

 • Vi lagar så mycket mat som möjligt på plats, med egen kock
 • Ca 60% av maten är ekologisk
 • Eget trädgårdsland – barnen upplever och lär samt får sälja sin egenodlade mat på den årliga skördefesten
 • Vegetarisk mat minst en gång i veckan
Senast ändrad tisdag, 05 oktober 2021 07:17