Miljö

Rodret bedriver ett kontinuerligt och aktivt arbete vad gäller både den fysiska (yttre) miljön såväl som arbetsmiljön för personal och barn.

Vårt mål är att orsaka så liten negativ påverkan som möjligt på den yttre miljön. Det gör vi bl a genom sopsortering, skötsel av trädgårdslandet samt genom att använda närodlade och ekologiska produkter i matlagningen i så hög utsträckning som möjligt.

Rodret bedriver också ett aktivt arbete för en giftfri förskola och skola. En årlig kemikaliehanteringsplan upprättas, som visar på hur material och leksaker hanteras utifrån ett kemikalieperspektiv. Inventering och prioritering sker 1 gång per termin. Det innebär bl a att det finns rutiner och planer på:

  • Utfasning av inventerat material vid behov
  • Kontinuerlig utbildning och information till personalen vad gäller kemikalier och miljö
  • Rutiner för inköp av leksaker, förbrukningsmaterial etc för att säkra befintliga miljökrav. Det gäller både för den dagliga verksamheten och i föreningens arbetsgrupper.
  • Konkreta checklistor på vilket material, inomhus såväl som utomhus, som kontinuerligt skall inventeras

På Rodret arbetar vi ständigt för att barnen ska känna spänning och utmaning för både kropp och själ. Därför förändrar vi kontinuerligt inne- och utemiljön för att inspirera och utmana i lärandet. Vi ger barnen positiva upplevelser i naturen och naturkänsla genom friluftsliv och utflykter för skolan och skogsutflykter för förskolan.

Senast ändrad torsdag, 25 november 2021 07:03