Förskolan

Rodrets verksamhet erbjuder en förskola med hög kvalitet och god trygghet för våra barn. Detta når vi genom små barngrupper med hög personaltäthet, vilket leder till att all personal känner alla barn och att varje barns individuella behov kan tillgodoses. Vidare finns alltid tid till återkoppling med föräldrar om frågor har uppstått under dagen.

Mycket rörelse och utevistelse är en viktig del i vår dagliga verksamhet och barnen har en fantastisk utemiljö på vår fina gård, som inbjuder till både trädklättring , odling och pulkaåkning, beroende på säsong.

Förskolan präglas av en tro på alla barns förmåga och kraft. Vi vill skapa en atmosfär för både barn och vuxna där ett tillåtande klimat råder. Värdegrunden är väl förankrad bland all personal och barnsynen som råder är att alla barn har rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och att det finns en tro på alla och en var i verksamheten.

På Rodret håller vi normalt öppet: Måndag – Fredag 07.00-17.00

Givetvis följer förskolan Haninge kommuns riktlinjer om öppettider vid behov. Dessa riktlinjer finns på Haninge kommuns hemsida.

 

Senast ändrad torsdag, 09 mars 2023 12:21