Rodret Friskola

Rodret Friskola

måndag, 14 december 2020 10:53

Digitalt öppet hus den 20 januari

Nu på onsdag kör vi ett extra öppet hus kl 17.30-18.00 anmälan sker till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Rekrytering finns på länk och kan besvara frågor.

tisdag, 17 september 2019 22:49

Öppet hus på Rodret onsdagen 15 januari

tisdag, 24 oktober 2017 12:36

Pedagogik - fritids

Vi erbjuder Fritids som ett komplement till skolan i sin egen lekfulla utbildningsform. Enligt Lgr 11, kap 4, ska undervisningen i fritidshemmet stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta gör vi genom att variera utevistelse med skapande, fri lek, organiserade aktiviteter och möjlighet till att bara vara.

lördag, 21 oktober 2017 12:26

Föreningen

Rodrets friskola drivs som ett föräldrakooperativ vilket innebär att du som förälder också är medlem i en förening. Att Rodret är ett föräldrakooperativ ger oss många fördelar och det innebär också att vi som föräldrar avsätter tid för att vår verksamhet ska fungera som vi vill.

Fördelar med Rodrets föräldrakooperativ

Föreningen har en stabil och god ekonomi. Detta eftersom vi inte har något vinstintresse och dessutom utför arbetsuppgifter själva. Överskott av pengar går alltid tillbaka verksamheten. Vi kan:

 • Ständigt utveckla barnens miljö
 • Ha hög personaltäthet
 • Kontinuerligt vidareutbilda personal
 • Åka på skolresor, skidresor, teaterbesök med mera

Som förälder får du också:

 • Stor insyn i verksamheten
 • Möjlighet att påverka
 • Möjlighet till gemenskap med andra föräldrar

Rodret har också flera fina och frivilliga traditioner som till exempel skördefest, kick off, fest för föräldrar och julgransplundring.

Åtaganden som medlem och förälder

Varje medlem/förälder ingår i en arbetsgrupp. För närvarande har vi dessa grupper: Trivsel, Städ, Vik, Fastighet, It och kommunikation, Ekonomi, Styrelse och Rekrytering. Utöver dessa grupper så har vi två gemensamma städdagar per år, samt att varje familj helgstädar ett fåtal gånger per termin.

Trivselgruppen

Trivselgruppen ansvarar för att anordna olika aktiviteter som främjar trivsel och sammanhållning på Rodret. Detta är bl.a. att anordna 1-2 vuxenfester per år, julgransplundring, kickoff på höstterminen samt en barnfest per år. De ansvara också för mat och fika på storstädhelgerna som genomförs av alla medlemmar höst och vår.

Städgruppen

Medlemmarna i städgruppen får ett städområde och följer ett stäschema för att barnen och personalen ska ha en hygienisk arbetsmiljö. Städgruppen sköter städningen på vardagar och alla medlemmar turas om att städa på helgerna (undantag vik-gruppen). Sammankallande för städgruppen ansvarar för att organisera planera städningen. Vi har även återkommande vår- och höststädningarna där alla medlemmar deltar. Lättare städning under vardagar har personalen hand om, såsom toaletter och hallar.

Vik-gruppen

Vik-gruppens uppgift är att gå in i barngrupp alternativt köket och vikariera när ordinarie personal på skolan och förskolan är frånvarande. Som förälder väljer man själv om man vill bli placerad i vikgruppen. Man behöver då ha möjlighet att vara ifrån sitt arbete ibland, samt ha ett intresse att ta hand om barn. Det är alltid utbildade pedagoger från verksamheten som leder arbetet. Om man är med i vikgruppen behöver man inte helgstäda. En stor fördel med att vi själva löser vikariat är att vi alltid har återkommande vikarier som barnen känner igen.

Fastighetsgruppen

Gruppen planerar och utför nybyggnation inom Rodrets lokaler samt i utomhusmiljön. Dessutom utförs regelbundet och behovsanpassat underhållsarbete. Gruppen samarbetar med hyresvärden avseende fasta anläggningar och anordningar i fastigheten vars funktion styrs utifrån lagar och förordningar. Gruppen ansvarar också för att lekområden och trädgård regelbundet sköts på ett miljövänligt sätt samtidigt som det ska vara ändamålsenligt och tryggt för barnen. Gruppen har arbetshelger fyra gånger per år då man ska kunna delta.

It och kommunikation

Underhåller och förbättrar kontinuerligt hemsidan. Ser till så att nyheter och annan info kommer ut på hemsidan i tid. Förser nya medlemmar med inloggningsuppgifter. It och kommunikation sköter också om Rodrets intranät som är den främsta kanalen för information till alla föräldrar. Här finns nyheter, kalender, veckobrev etc.

Gruppen ansvarar också för support gällande skolans datorer samt att serva och underhålla teknisk utrustning.

Ekonomigruppen

Ekonomigruppen ansvarar för löpande bokföring, inbetalningar, betalning av leverantörsfakturor samt fakturering av avgifter och avstämningar. Handens Bokföringsbyrå sköter personalens löner.

Styrelsen

Styrelsen ska se till att verksamheten bedrivs enligt gällande stadgar, lagar och förordningar. Föra förhandlingar eller utse förhandlare gentemot omvärlden såsom kommunen och fastighetsägare. Styrelsen ska också hålla sig uppdaterad i föreningen, i arbetsgrupperna och ha ett nära samarbete med skolledningen.

Styrelsen skall ha kontakt med skolinspektionen och arbetsmiljöverket och på så sätt se till att verksamheten utvecklas positivt.

Styrelsen arbetar ständigt med förbättringar, dokumentation och att systematiskt kvalitetssäkra verksamheten i samverkan med skolledningen.

I styrelsen förbereds frågor som föreningen kan besluta om på sina medlemsmöten och därefter ska man se till att dessa beslut genomförs. Styrelsen fattar även sådana beslut som behövs för den dagliga verksamheten, t.ex. att vid behov köpa in nya datorer, friggebod för uteredskap m.m. som inte budgeterats men som behövs.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för föreningens ekonomi.

Styrelsen fungerar också som rektorns "bollplank" och är arbetsmiljöansvariga. Rodret måste vara säkert ur både barnens och personalens perspektiv, både när det gäller ute- och innemiljö.
Styrelsen kallar till medlemsmöten och årsstämma och har också möten med sammankallande för de andra arbetsgrupperna.

Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden för styrelsemöten.

Rekryteringsgruppen

Rekryteringsgruppens håller koll på kön och håller i processen för intaget av nya familjer och barn till Rodret. Gruppen ser också till att alla har inpasseringsbrickor, kod till både lås och larm och bemannar upp arbetsgrupperna till önskvärda nivåer.

lördag, 21 oktober 2017 11:40

Rodrets profil

Rodret är den lilla skolan med det stora engagemanget!

Personal och föräldrar arbetar tillsammans för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra barn att få utvecklas och lära i en stressfri miljö. På Rodret värdesätter vi barnens hälsa utifrån ett helhetsperspektiv, vilket vi tror uppnås via våra ledord rörelse, bra mat, trygghet och kvalitet.

Trygghet:

I hela huset råder en stämning av att "alla barn är våra barn". Hos oss är vägen mellan förälder och pedagog kort: Frågor och funderingar kan ofta få svar på en gång. Det finns alltid tid och alltid någon att prata med.

Föräldrar tar ett gemensamt ansvar för föreningsverksamheten i och med att Rodret drivs som ett föräldrakooperativ. Att vi träffas, jobbar och utvecklar föreningen tillsammans bidrar till en bra stämning och en god anda. Förutom en välskött och omtyckt skola och förskola som alla månar om, skapas en stark gemenskap som visar barnen att vi samarbetar för att uppnå resultat.

Denna gemenskap håller i sig långt efter att barnen har lämnat Rodret.

Konkret innebär det bl a:

 • Storleken på verksamheten gör att alla barn är bekanta med varandra och att alla pedagoger känner alla barn.
 • Det finns tid för alla barn att bli sedda och få den tid de behöver
 • Förskola och skola i samma verksamhet ger en trygghet för syskon, som då har möjlighet att gå längre ihop under samma tak, samt så förenklas övergången från förskola till skola
 • Aktivt arbete mot kränkningar och diskriminering. På Rodret råder nolltolerans – "här kan du vara den du är"

Kvalitet:

Rodrets småskalighet i kombination med att verksamheten drivs som ett föräldrakooperativ ger oss föräldrar stor insyn och möjlighet att påverka kvaliteten på i princip alla områden. Eventuella brister upptäcks snabbt och förändringar/förbättringar kan enkelt implementeras och följas upp.

Vi har många aktiviteter för att stärka gemenskapen mellan barn, pedagoger och föräldrar. 

Konkret innebär kvalitet för oss bl a:

 • Rodret deltar i kommunens kunskapskontroller och varje elev har måldokument från årskurs 1
 • Digitala läromedel är en naturlig del av undervisning på ett förnuftigt sätt
 • Alltid kända vikarier
 • Fantastisk gård och härliga lokaler – charmigt och småskaligt
 • Aktivt arbete för en giftfri skola/förskola. Läs mer
 • Gemensamhetsaktiviteter i form av bl a: Kick off inför nytt läsår, skördefest, Rodretloppet, lucia, jul- och påsklunch, sommaravslutning med picknick och grillning m m.

Ovanstående fyra ledord tror vi ger en bra grund för en fin uppväxt och skolgång. Tillsammans med en väl förankrad värdegrund är det vår förhoppning att Rodret ska ge just ditt barn den plattform för framtiden som han/hon är så väl värd.

För mer information om vår värdegrund

Rörelse:

Vi låter rörelse ta stor plats i vår verksamhet, detta då forskning tydligt påvisar en mängd fördelar med bl a pulshöjande aktivitet. På det här sättet vill vi hjälpa till att förebygga stress, öka inlärningsförmågan samt skapa nyfikenhet och glädje vad gäller rörelse för våra barn.

Konkret innebär det bl a :

 • Rörelsepauser i undervisningen varje dag
 • I förskolan utforskas rörelse i form av massage och yoga för ökad kroppsmedvetenhet
 • Mycket utomhusvistelse med till exempel morgonfritids utomhus
 • Vi promenerar till platser i närområdet även om det finns möjlighet att åka buss. 

Bra mat:

Rodret har en egen kock och köksassistent. Maten tillagas i skolans kök och är näringsriktig med god kvalitet. Närodlade och ekologiska produkter används i hög utsträckning. Måltiderna är noggrant planerade, smakfullt presenterade och ska locka barnen till att äta sunt och varierat. Rodrets hälsoprofil ska avspegla sig på tallriken och vi arbetar mot att bli en sockersmart skola.

Konkret innebär det bl a:

 • Vi lagar så mycket mat som möjligt på plats, med egen kock
 • Ca 60% av maten är ekologisk
 • Eget trädgårdsland – barnen upplever och lär samt får sälja sin egenodlade mat på den årliga skördefesten
 • Vegetarisk mat minst en gång i veckan
torsdag, 19 oktober 2017 18:42

Monster

monster

torsdag, 19 oktober 2017 02:45

Kontakta oss

Rektor

Kontakta rektor Kalidah Meka när det gäller skolfrågor eller pedagogisk verksamhet Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 073-510 18 47

Adress och telefonnummer

Föräldrakooperativet Rodret
Skolvägen 8
137 54 Tungelsta

Telefon Skola: 08-500 300 61
Telefon Förskola: 08-500 303 06

Rekrytering

Kontakta rekryteringsgruppen om du har frågor om köplats eller om föreningen. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

tisdag, 06 september 2016 11:47

Ansökningar

Här hittar du information om och länkar till ansökningsformulär till Rodrets förskola och friskola.

tisdag, 21 april 2015 18:48

Rodrets stadgar

Här är ett dokument med Rodrets stadgar:

Stadgar Rodret 2013-03-20

 

Sida 1 av 4