Kvalitetsarbete

Vi kvalitetssäkrar undervisning och utbildning på flera plan. På individuell nivå sker det med hjälp av diagnoser, pedagogiska diskussioner inom arbetslaget och med ett digitaliserat måldokument där varje ämne är nedbrutet i olika områden. Detta verktyg används för andra mätningar än rena skolämnen både på individ- och gruppnivå, till exempel trygghet, trivsel etc.

På ämnes- och gruppnivå samt individnivå sker analys vid utvärderingar, diagnoser, resultat från kommungemensamma prov och nationella prov i åk 3.

Senast ändrad tisdag, 04 april 2017 09:25