Pedagogik

De nationella målen styr skolans arbete. Läroplanen (Lgr 11) ligger till grund för all planering och våra lokala LPP, (lokala pedagogiska planeringar) är anpassade till våra årskurser åk 1- 3.
Inom No (naturorienterade ämnen) och So (samhällsorienterade ämnen) arbetar vi i årliga projekt som återkommer vart tredje år. Dessa är vatten, jord och luft. Målen inom No och So är indelade inom dessa tre, utom vissa som är återkommande.

För att ge eleverna det bästa av våra kompetenser och behörigheter är ansvar anpassat efter dessa och samarbete sker nära över ämnes- och klassgränser.

Senast ändrad tisdag, 04 april 2017 09:19