Fritids

Vi erbjuder Fritids som kompletterar skolan i sin egen lekfulla utbildningsform. Vi varierar utevistelse med skapande, fri lek, organiserade aktiviteter och möjlighet att bara vara. Vi ser fritids som ett komplement till skolan på det sätt skollag och Lgr 11 beskriver. Detta tar sig uttryck i de planerade aktiviteter som erbjuds.

Elevinflytandet är viktigt för innehållet och förändringsarbetet på Fritids.

Senast ändrad tisdag, 04 april 2017 09:50