Organisation

Hur skolan organiseras är ej statiskt, analys av det pedagogiska läget avgör hur grupperna organiseras. På skolan är elevantalet mellan 45- 50 elever. För dessa ansvarar tre lärare, en förskollärare och två resurser. Rektor arbetar delvis i skolans arbetslag.

Senast ändrad tisdag, 04 april 2017 09:11