Skolan

Allt arbete präglas av ett välplanerat och fokuserat arbete mot hög måluppfyllelse.
Skolan vilar på en stabil och stark värdegrund som skapar trygghet. Engagerade och kompetenta pedagoger samarbetar nära varandra. Individuellt lärande skapar tro på den egna förmågan. Gruppuppgifter tränar förmågan att samarbeta och lösa problem tillsammans. Elevinflytande och känslan av att kunna påverka sin skola är en självklarhet i det vardagliga arbetet. Synliggörande av elevernas lärande skapar mening och lust att lära.

Senast ändrad torsdag, 04 maj 2017 12:14