Organisation

Förskolan består av två avdelningar, Seglet 1- 3 år och Masten 4- 5 år.
Denna åldersindelning är inte strikt, undantag kan göras av olika anledningar. Seglet har cirka 12 barn och Masten cirka 18 barn. Antalet barn kan i undantagsfall variera något.

På förskolan arbetar 4 barnskötare och 2 förskollärare. Personalen är organiserad i ett gemensamt arbetslag, men också avdelningsvis.

Senast ändrad tisdag, 24 oktober 2017 07:52