Kvalitetsarbete

Förutom vid utvärderings- och planeringsdagar i början och slutet av varje termin, sker reflektion och utvärdering kontinuerligt under hela året.

Verksamhetens aktiviteter och innehåll utvärderas löpande på avdelningsmöten och under den gemensamma personalkonferensen som äger rum en gång i månaden. Därutöver utvärderas arbetet med hjälp av ett digitalt verktyg, där alla delar av förskolans läroplan är nedbrutna i delmål att sträva emot och där vi kan se individ och grupp i förhållande till läroplanen.

Senast ändrad tisdag, 24 oktober 2017 07:57