Skolhälsovård

Vi har avtal med Birgitta Lang, skolsköterska som utför hälsoundersökningar och förebyggande skolhälsovårdsarbete i den omfattning som åligger oss enligt skollagen.

Vi följer Haninge kommuns skolhälsovårdsprogram.

Vi har möjlighet till rådgivning och/eller fördjupning kring barn med behov av särskilt stöd.

Vi är ett elevhälsoteam bestående av rektor, skolsköterska, skolläkare och vid behov psykolog och kurator.

Senast ändrad lördag, 16 november 2013 22:42