Värdegrund

Hela Rodrets verksamhet vilar på en väl förankrad värdegrund. För oss är det viktigt att barnen kunskapar i sin egen takt och att alla barn möts utifrån sina positiva förmågor. I hela huset råder en stämning av att "alla barn är våra barn" och vi tar ett gemensamt ansvar för barnen som finns i vår verksamhet.

Vi har gemensamma forum där samtal förs kring barnsyn och förhållningssätt.

Vi har också många gemensamma aktiviteter under läsåret som stärker gemenskapen mellan barn och pedagoger i huset bla; Skördefest, "Rodretloppet", Lucia, jul- och påsklunch, sommaravslutning mm

Senast ändrad tisdag, 04 april 2017 09:52