Organisation - Fritids

Vi har två huvudansvariga på fritids som ansvarar för verksamheten och dess innehåll. Även vår förskolelärare är med på fritids under eftermiddagarna.
Vi har morgonfritids från 7:00-8:15, då skoldagen börjar. På eftermiddagen startar Fritidsverksamheten 14:00 fram till stängning 17:00.

Senast ändrad onsdag, 13 januari 2016 13:16