Kunskapssyn

Vi på Rodret anser att kunskap är en process som barnen tillägnar sig på olika sätt.

Vår uppgift som pedagoger är att följa barnen på deras resa och ge dem möjligheter, utmaningar och nya erfarenheter utifrån våra målbeskrivningar.

Alla barn lär sig hela tiden och all kunskap är viktig.

För barn i den åldern vi jobbar med är sammanhang och praktiskt lärande av stor betydelse.

Alla lär sig av och tillsammans med varandra över åldersgränserna.

Både organisation, material och arbetsmetoder gynnar lärandet för barnen.

"Ingen lär någon annan, alla lär sig själva genom andra" Sören Kirkegaard

Senast ändrad lördag, 16 november 2013 22:40