Barn i behov av särskilt stöd

Åtgärdsprogram upprättas alltid av ansvarig pedagog tillsammans med föräldrarna.

Arbetslaget har en god grundläggande kompetens, både ämnesmässigt och specialpedagogiskt, för att ge extra stöd.

Vi har genom skolhälsovården kontakt med skolläkare som vid behov remitterar till tex logoped.

Vi har avtal med Haninge kommuns centrala stödenhet och genom dem tillgång till handledning och/eller utredning av talpedagog och psykolog.

Genom kommunens centrala stödenhet kan vi även ansöka om ekonomiskt stöd för att köpa in alternativa hjälpmedel och/ eller anställa extra personal.

Senast ändrad lördag, 16 november 2013 22:45