Pedagogisk dokumentation

Den pedagogiska dokumentationen utgår från barnen och det är de som i hög grad bestämmer vad som ska dokumenteras och hur det ska presenteras. Utvalda delar av den pedagogiska dokumentationen sätts in i barnens personliga pärmar med rubriker från läroplanen för att synliggöra det individuella lärandet och utvecklingen.