Organisation - Förskolan

Förskolan består av två avdelningar, Seglet 1- 3 år och Masten 4- 5 år.
Denna åldersindelning är inte strikt, undantag kan göras av olika anledningar.
På förskolan arbetar 4 barnskötare och 2 förskollärare. Rektor arbetar viss tid i förskolans arbetslag
Barnantalet på Seglet varierar mellan 12 – 14 barn och på Masten mellan 18- 20 barn. På hösten är alltid barnantalet 12 respektive 18 barn.

Senast ändrad tisdag, 04 april 2017 09:29