Kvalitetsarbete - Förskolan

Verksamhetens aktiviteter och innehåll utvärderas kontinuerligt på avdelningsmöten och under den gemensamma personalkonferensen som äger rum en gång i månaden. Därutöver utvärderas arbetet med hjälp av ett digitalt verktyg, där alla delar av förskolans läroplan är nedbrutna i delmål att sträva emot och där vi kan se individ och grupp i förhållande till läroplanen.